Call for musicians! (FR)

POSEZ VOTRE CANDIDATURE POUR UN SHOWCASE AU BELGIAN JAZZ MEETING (5-6 Avril 2019, Gand)

DEADLINE: vendredi 8 juin 2018

Cet appel s’adresse aux groupes et musiciens de jazz professionnels belges ayant un projet jazz assez original et abouti pour intéresser la scène internationale.

Le Belgian Jazz Meeting est un moment de rencontre international pour le secteur professionnel  du jazz avec comme objectif principal la promotion du jazz belge à l’étranger. En 2019, cette rencontre biennale sera organisée en collaboration avec le Europe Jazz Network dans le cadre de leur Artistic Exchange Platform. De ce fait, le Belgian Jazz Meeting sera programmé un peu plus tôt, c’est-à-dire les 5 & 6 avril 2019 à Gand (Handelsbeurs Concertzaal).

Comme chaque édition, le Belgian Jazz Meeting proposera plusieurs showcases de groupes  pour faire goûter notre jazz belge aux programmateurs et journalistes internationaux. Cet appel à candidature est destiné aux musiciens qui souhaitent s’inscrire pour les showcases. La programmation des showcases sera établie par un petit comité de professionals de jazz qui ont une connaissance approfondie de la scène nationale et internationale du jazz. Il y aura un jury par communauté.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

* Les musiciens doivent être disponibles pendant le week-end du 5 et 6 Avril 2019

* Les musiciens doivent être prêts à jouer un concert (40 minutes) pour un montant forfaitaire de 150 € par musicien.

Pour proposer votre groupe, compléter le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/apg4o2WaVhjj8rDn1

Cet appel est également distribué du côté néerlandophone. Les musiciens / projets éligibles tant du côté flamand que wallon sont invités à opter pour l’un ou l’autre. En cas d’une double entrée, une des inscriptions sera supprimée; vous n’avez donc pas de chance supplémentaire en vous inscrivant des deux côtés. Les organisateurs se réservent le droit de transférer un groupe dans les inscriptions de l’autre communauté s’ils estiment que ce groupe dépend plus de celle-ci.

Le Belgian Jazz Meeting est organisé en collaboration par le Flanders Arts Institute, JazzLab Series, Handelsbeurs, KAAP, Museact (Les Lundis d’Hortense, Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, JazzStation, Ecoutez-voir,…) et Wallonie-Bruxelles Musiques. Il bénéficie du soutien de la Région Flamande, la Ville de Gand, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Sabam & Wallonie-Bruxelles International.

Call for musicians! (NL)

NL

STEL JEZELF KANDIDAAT VOOR EEN SHOWCASE OP DE BELGIAN JAZZ MEETING (5-6 april 2019, Gent)

DEADLINE: vrijdag 8 juni 2018

Deze oproep is gericht op Belgische professionele jazzgroepen of muzikanten met een jazzproject dat een plek verdient op internationale podia.

De Belgian Jazz Meeting is een internationaal ontmoetingsmoment voor de professionele jazzsector met als hoofddoelstelling het promoten van de Belgische jazz in het buitenland. De meeting wordt tweejaarlijks georganiseerd, en in 2019 werken we daarvoor samen met het Europe Jazz Network, in het kader van hun Artistic Exchange Platform. Door deze samenwerking valt de Belgian Jazz Meeting deze keer iets vroeger, namelijk op 5-6 april 2019. De locatie is de Handelsbeurs Concertzaal in Gent.

Zoals elke editie worden er een aantal showcaseoptredens op poten gezet om de internationale programmatoren en pers te laten proeven van ons Belgisch jazztalent. Muzikanten kunnen hun project hiervoor inschrijven via deze call. Het showcaseprogramma wordt samengesteld door een klein comité van jazzprofessionals met een grondige kennis van de nationale en internationale jazzsector.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

Wie een groep wil voordragen of een projectvoorstel wil indienen, checkt best eerst of:

* de muzikanten beschikbaar zijn tijdens het weekend van 5-6 april 2019

* de muzikanten bereid zijn om een showcaseconcert (40 minuten) te spelen tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van 150€ per muzikant.

Inschrijven kan via dit formulier: https://goo.gl/forms/GFIFuRBFmAiZ30aB3

Deze call wordt ook aan Franstalige kant verspreid. Muzikanten/projecten die aan zowel Vlaamse als Waalse kant in aanmerking komen, worden verzocht te kiezen voor een van beide. Bij een dubbele notering wordt er sowieso een aanmelding geschrapt; je maakt dus niet meer kans door aan beide kanten in te schrijven. De organisatie heeft ook het recht om een groep door te verwijzen naar de inschrijvingen van het andere landsdeel als ze het gevoel heeft dat de groep daar meer thuis hoort.

De Belgian Jazz Meeting is een initiatief van Flanders Arts Institute/Kunstenpunt, JazzLab Series, Handelsbeurs, KAAP, Museact (Les Lundis d’Hortense, Gaume Jazz Festival, Igloo/Sowarex, JazzStation, Ecoutez-voir,…) en Wallonie-Bruxelles Musiques, met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam & Wallonie-Bruxelles International.